ga naar:

Training

KAM-zorg

Advies

Software

Links

Mail

Welkom

Deze site geeft u een indruk van de activiteiten van LexControl BV. Links zijn de verwijzingen opgenomen naar de meest voorkomende adviestaken waar meer informatie is gegeven. Daarnaast is LexControl vooral een studiebureau in de ruimste zin des woords met een schat aan milieukundige ervaring op het gebied van bodem, afval, bodemsanering, processen en certificering.

Staat het onderwerp van uw interesse er niet bij, neem dan gerust contact op.

De missie van LexControl is het beter in de markt plaatsen van opdrachtgevers en hierdoor een win-win relatie op te bouwen. Tevens streeft LexControl naar het uitvoeren van interessant werk met uitdaging en diepgang. Dit betekent ook dat we kritisch moeten zijn in het aannemen van nieuwe opdrachten en het verbinden met nieuwe opdrachtgevers.

Ruud Lexmond

31 december 2011